Kampsenter

Finn dine kamper

Oversikt påmeldte lag
Sjekk denne denne lenken for å se at dine påmeldinger er korrekt.

Følg linken for samlet oppsett for alle klasser til heleturneringen.

Link til oppsett

Her er linken til oppsettet for minirunden.

Minirundeoppsett

Her er linken til oppsettet for super-innebandy.

Oppsett superklassen

Her er linken til oppsettet for EL-innebandy.

Oppsett EL-innebandy

Her er linken til oppsettet for gutter 11.

Oppsett g11

Her er linken til oppsettet for gutter 13.

Oppsett g13

Her er linken til oppsettet for gutter 15.

Oppsett g15

Her er linken til oppsettet for venneliga.

Venneliga herrer Venneliga damer

Våre

Samarbeidspartnere